[login]
Top: World: Svenska: Samhälle: Militärt  (75)
This category in other languages:Försvarsmakten
Sveriges försvarsmakt informerar om olika försvarsgrenar.
Search in Category: Regional: Europe: Sweden: Government: Military
www.mil.se - modified: Feb 01 2010 - cached


Pliktverket
Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av
totalförsvarspliktiga.
www.pliktverket.se - cached


SoldF.com
In