[login]
Top: World: Svenska: Samhälle: Militärt  (75)
This category in other languages:Försvarsmakten
Sveriges försvarsmakt informerar om olika försvarsgrenar.
Search in Category: Regional: Europe: Sweden: Government: Military
www.mil.se - modified: Feb 01 2010 - cached


Pliktverket
Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av
totalförsvarspliktiga.
www.pliktverket.se - cached


SoldF.com
Inofficiell sajt med information om svenska Försvarsmaktens vapen, fordon och
utrustning. Ett stort diskussionsforum finns tillgängligt.
www.soldf.com - cached


Försvarsmaktens Logistik
Stödjer administrativt Försvarsmaktens produktion inom underhållsområdet.
www.fmlog.mil.se - modified: Jan 01 2010 - cached


RekryC - Rekryteringscentrum
RekryC är organiserat i tre enheter: Marknadsenheten, Yrkesinformationsenheten
samt Uttagningsenheten. Personalen består både av officerare och
civilanställda.
www.rekryc.mil.se - cached


Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen för psykologiskt försvar leder och samordnar samhällets psykologiska
försvar och informationsberedskap.
www.psycdef.se - published: Jan 01 2009 - cached


Swedint
Försvarsmaktens kompetenscentrum för internationell fredsfrämjande verksamhet.
www.swedint.mil.se - modified: Nov 01 2009 - cached


Befälsföreningen militärtolkar
Anordnar möten och aktiviteter för f.d. elever vid Försvarets tolkskola.
Nyheter, kalendarium, länkar och arkiv.
www.militartolkar.org - published: Mar 01 2008 - cached


HMS Västerås (T135)
Hemsida för 1977 års besättning.
web.telia.com/~u85305963/T135
Try your search on google   yahoo   msn   teoma