[login]
Top: World: Svenska: Kultur: Litteratur  (701)

Related Categories:

This category in other languages:Argus punkt nu
Litteraturportal med dagliga uppdateringar. Länksamling, poesiavdelning och
mötesplats för skrivintresserade. Även ett månatligt nyhetsbrev.
www.argus.nu - cached


Aforism.nu
Sökbar databas innehållande fler än 10.000 aforismer.
www.aforism.nu - cached


Ashk Dahlén
Översättningar av persisk poesi och essäer om persisk litteratur skrivna av fil
dr Ashk Dahlén.
www.ashkdahlen.com - cached


Bokhyllan
Nätgemenskap för bokälskare. Medlemmar kan lägga upp boklistor och diskutera.
www.bokhyllan.com - cached


Bokkanalen
Artiklar, recensioner, författarporträtt, länkguider och e-postlista.
www.kanalen.org/bok - published: Sep 20 2006 - cached


Duell med ett vykort
En essä i DN om striden inom österrikisk 1900-talslitteratur mellan idylliserande
hembygdsböcker och radikal samhällskritik.
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194&a=335539&previousRenderType=1 - published: Oct 25 2004 - cached


Projekt Runeberg
Projekt som samlar och digitaliserar icke upphovsrättsskyddad nordisk litteratur.
Search in Category: Arts: Literature: Electronic Text Archives
Search in Category: Arts: Literature: World Literature: Danish
Search in Category: Arts: Literature: World Literature: Finnish
Search in Category: Arts: Literature: World Literature: Swedish
www.runeberg.org - published: Sep 01 2008 - cached


Projektet källtext
Fornsvenska texter. Bl.a. heliga Birgittas uppenbarelser, västgötalagen,
pentateukparafrasen och Erikskrönikan.
spraakbanken.gu.se/ktext - cached


Unescos Världsbokdag
Information om aktiviteter och tankar bakom den dag som FN har utlyst till
Världsbok- och upphovsrättsdagen.
www.varldsbokdagen.nu - cached


DN - Sidan finns inte
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2251 - cached


Ordspråk och citat
Sorterade i kategorier och sökbara som fritext. Bildgalleri och prenumeration på
dagens ord.
www.ordsprak.se - cached


Citat just nu
Innehåller ett antal citat i diverse kategorier, och ordspråk från olika
länder.
www.lakarvillan.nu/citat - cached


Det litteratursociologiska perspektivet
Uppsats om en forskningstradition och dess grundantaganden, skriven av professor
Johan Svedjedal.
www.littvet.uu.se/lsoc/material/detlitteratursociologiska.htm - published: Oct 01 2007 - cached


E-bibblan
E-böcker att ladda ner, skriva ut, läsa och sprida vidare gratis.
www.esplanaden.se/index.pl?iid=267881 - cached


Lastbara böcker
En essä om e-bokens framtid av Mats Dahlström vid Högskolan i Borås och
Göteborgs universitet. Tidigare publicerad i tidskriften Ikoner, 1999.
www.adm.hb.se/personal/mad/lastbart.htm - modified: Feb 19 2010 - cached


Litteratur
Kursbeskrivning från Komvux Gotland som går igenom olika sätt att tolka och
förstå litterära texter. Redogör för termer som strukturalism, dekonstruktion
och genustolkningar.
www.svenska.gotland.se/litterat_l.htm - cached


Pickpocket
En uppmaning att bli med i ett nätverk där man läser böcker och lämnar dem
till någon annan eller lägger dem på allmän plats efteråt. Anvisningar och
bakgrundsfilosofi.
medlem.spray.se/pickpocket - cached


Pricken över Livets ordspråk.
Ordspråkssamling med fler än 22000 ordspråk med källor och bilder. Sökbar
efter kategori eller källa.
www.livet.se/ord


Tjejringens bokmagasin
Tjejer som på sina hemsidor berättar om vad de gillar att läsa och vilka
författare som de gillar bäst.
www.kanalen.org/bok/tjej


Bokringen
Webbring för hemsidor om böcker, boktips, författare och annat med
littera