[login]
Top: World: Sardu: Arte: Literatura  (51)
This category in other languages:Contusu antigusu
Proponet sos contus de forredda. (Italianu, Sardu)
www.contusu.it - modified: Feb 16 2009 - cached


Apedala dimòniu
Est unu libru ki kistiònat prus de totu de bicicreta, obra prima de Amos Cardia.
(Sardu et Italianu)
Search in Category: World: Sardu: Regionale: Euròpa: Itàlia: Sardigna: Provìntzia de Casteddu: Biddas: Sestu
Search in Category: World: Sardu: Scèntzia
www.comitau.org/apedaladimoniu - cached


Libros de logu
Gianfranco Pintore proponet articulos e contos de sa Sardinna in iscritu.
web.tiscali.it/libros - cached


Parole con
Esti una revista elettronica de literatura, cun poesia e prosa.
www.parolecon.com - published: Sep 11 2007 - cached


Sufueddu .org: Dottrina cristiana in versu
Proponet su trabàgliu literariu poetico òpera de 1778 de s'Obispu, para
carmelitanu, Giuseppe Maria Pilo.
Search in Category: World: Sardu: Sotziedàdi: Religione e Ispiritualidade
www.sufueddu.org/de_logu/CatechismoPilo.htm - cached


Pruini e nudda
Nd'hapu connottu de genti in su mundu, aundi sa vida est totu un'abbrubuddai de
vittorias e derrottas: genti chi no s'acatat di hai biviu, ominis chi connoscint i'
doloris.. In dd'una cittadi de mari, aundi sa vida tenit sabori salìu, hapu
connottu unu scriidori torrau de sa Bosnia, aundi unu giornali dd'hiat mandau po
relatài de sa gherra. Ma no est arrennesciu a ndi scriri: «Non fia mai siguru de su
scrìa; cureggìa, curreggìa e fiat sempiri un'articulu diversu e mai finìu; mi
toccàt a ddu ...
www.isolasarda.com/pruini.htm - published: Apr 14 1995 - cached


19 Comunidadi muntana: Segnora de su nie
Aiscurtade cun su file mid, testo d'esto fueddus desulesis de Enniu Camedda e
Franca Pinna.
www.cm-sulcisiglesiente.it/musei_coro1.htm - cached


Coloris de Limbas
Trabàgliu literariu cun poesias de: Gianni Maxia, Roberto Ispanu, Frantziscu
Masala, Anna Lombardo, Ferruccio Brugnaro, Roberto Pinna, Micheli Ladu e Pablo
Pascal.
web.tiscali.it/colorisdelimbas - cached


Faeddos
Contos, poesias e àteru in unas cantas bariedades de sa limba sarda, logos web.
www.faeddos.iofm.net - cached


InterIsule : Interighinada
Proponet sa bersioni in sardu de ''Capvespre'' de Miquel Cardell.
www.interromania.com/baratti/interisule/traduzzione/catalanu/in_sardu/cardell/capvespre.htm - cached


Istituto comprensivo: 1° concorso letterario regionale in lingua sarda
[Perfugas, SS] Proponet sos contos chi at bincitos estu cuncursu de 'Iscola Sarda'.
Search in Category: World: Sardu: Regionale: Euròpa: Itàlia: Sardigna: Provìntzia de Tatari: Biddas: Perfugas
web.tiscali.it/icperfugas/Concors_1/Pubblicaz_8.htm - cached


Libros
Ripigliat calchi patzinas e matzinas de sos fumigheddos Simpsons e Charlie Brown e
de janas de Hansel e Gretel, su libru de sa zungla, vocabularieddu sardu-italianu,
alliongius.
www.libros.iofm.net - cached