[login]
Top: World: Català: Ensenyament: Xarxes educatives  (13)


Related Categories:Edu365.com
Servei d'Internet que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a
través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, posa a disposició de tot
l'alumnat de Catalunya i les seves famílies.
Search in Category: Kids and Teens: International: Català: Escolars
www.edu365.com - cached


Edualter
Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la
interculturalitat. Un espai per compartir recursos: bases de dades, adreces,
propostes pedagògiques, agenda i enllaços.
Search in Category: World: Català: Ensenyament: Recursos docents: Psicopedagogia
www.edualter.org/index.ca.htm - cached


Fòrum l'escola i la ciutat
Debat intermunicipal centrat en les relacions que hi hauria d'haver entre les
escoles i les ciutat on són ubicades.
Search in Category: Regional: Europe: Spain: Autonomous Communities: Catalonia: Barcelona: Barcelona City
Search in Category: World: Català: Regional: Catalunya: Barcelona: Barcelonès: Barcelona: Política i govern
www.bcn.es/escolaciutat - cached


Kidlink
Organització sense finalitat lucrativa orientada a involucrar la major quantitat
de joves de fins a 15 anys en un diàleg global, amb la col·laboració voluntària
d'adults (professors, professores, mares i pares).
Search in Category: Kids and Teens: International: Català: Societat i gent: Associacions
Search in Category: Kids and Teens: Teen Life: Online Communities
Search in Category: Society: People: Generations and Age Groups: Youth: Online Communities
www.kidlink.org/catala/general - cached


La Xarxa d'Educació en Comunicació
Xarxa que aglutina un seguit de persones, grups i col·lectius que treballen en el
camp de l'educació en comunicació audiovisual.
www.laxarxa.info - cached


LaceNet
Xarxa educativa del Bages, vinculada a I*EARN-Pangea que impulsa en el Bages la
participació en projectes telemàtics cooperatius i el treball en xarxa entre
mestres, alumnes i pares.
www.lacenet.org - cached


Mitjans
Xarxa de persones i de grups que treballen per l'Educació en la Comunicació.
www.mitjans.info - published: Jun 06 2008 - cached


Xena-Xarxa Educativa Nacional d'Andorra
Projecte del ministeri d'Educació, Joventut i Esports del Govern d'Andorra que
connecta, d'una manera permanent, tots els centres del país entre ells i a una
infraestructura de servidors seguritzats.
Search in Category: Kids and Teens: International: Català: Escolars
Search in Category: World: Català: Regional: Andorra: Ensenyament
www.xena.ad - cached


Educàlia
La comunitat educativa de Catalunya.
Search in Category: Kids and Teens: International: Català: Escolars
Search in Category: Kids and Teens: International: Español: Diversión
Search in Category: Kids and Teens: International: Español: Jóvenes
educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp - cached


Xarsec
Xarxa telemàtica del Secretariat de l'Escola Cristiana de Catalunya.
Search in Category: World: Català: Regional: Catalunya: Ensenyament
www.seccat.com/xarsec - cached
Try your search on google