[login]
Top: World: Català: Ensenyament: Xarxes educatives  (13)


Related Categories:Edu365.com
Servei d'Internet que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a
través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, posa a disposició de tot
l'alumnat de Catalunya i les seves famílies.
Search in Category: Kids and Teens: International: Català: Escolars
www.edu365.com - cached


Edualter
Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la
interculturalitat. Un espai per compartir recursos: bases de dades, adreces,
propostes pedagògiques, agenda i enllaços.
Search in Category: World: Català: Ensenyament: Recursos docents: Psicopedagogia
www.edualter.org/index.ca.htm - cached


Fòrum l'escola i la ciutat
Debat intermunicipal centrat en les relacions que hi hauria d'haver entre les
escoles i les ciutat on són ubicades.
Search in Category: Regional: Europe: Spain: Autonomous Communities: Catalonia: Barcelona: Barcelona